RSS

Java’da Dəyişənlər.

Dəyişənlərə – hanballar deyəbilərik.əgər bir yerdə hanbal yoxdursa  orda  iş getməz. bir şirkətdə əgər hamısı müdirlərdirsə orda iş getməz .
dəyişənlərdə bütün programlaşdirma dillərində bu funksiyanı yerinə yetirirlər

javanin standartlari və məcburiyyətləri diyə birşey var

dəuyişən adlarinin kişik hərflə yazılması,Class adlarinin böyük hərflə başlaması vəs bunlar standartlaridir.

böyük kiçik hərflərin nəzərə alinmasi isə məcburiyyətləridir. “this” kəliməsini “This” kimi yazsaq xəta alarıq.

Obyekt yönümlü proqramlaşdırma dillərində, ümumi olaraq, hər sinif bir məlumat tipidir, hər məlumatların tipi bir sinifdir. Javada da bu ümumi qaydaya uyğundur.

Java dilində məlumatların tiplərini üç əsas qrupa bölmək olar.

Primitive  tipləri

Referans tipləri

Null tipi

1.Primitive tiplər

Tam sayi tipləri : byte, short,int,long ,char   ,
Kesirli sayı tipləri:float,double,

Məntıki  tipi: boolean.

2017-01-08_230921

2.Referans Tiplər

Wrapper  classlari

Javanin Classları (Object, String,Array,İnterface)

Öz Classlarimiz

3.Null Tip

null

əsas məsələ Referans və Primitive tiplərin fərqləri nədir?

Primirive tiplər sadəcə dəyər daşiyirlar
Referans  tiplər  həm dəyər daşıyarlar həmdə iş görərlər
Primirive tiplər kiçik hərflə yazilir

Referans  tiplər böyuk hərflə yazılır

əgər bir tipin metodu varsa o Referans  tipdir

əgər bir tipin metodu yoxdursa o Primitive.

Primirive tiplər  Referans  tiplərin işini görə bilməzlər ama əksi mümkündür.

int   a = 5;   int dəyişənin tipi , a  dəyişənin adı,  5 dəyişənin dəyəri.. (Primirive tip)

String fullName= ” Aqil Isa”;   (Referans  tip)

Primirive tiplərin obtyektini yaratmaq olmur  ama əgər massivolarsa yaratmaq olar

Referans  tiplərin obyektini yaratmaq olur.

Primitive tipləri Referans   tiplərə çevirən classa wrapper class;lari deyilir.

2017-01-08_231441

javada dəyişənlər bir neçə xususiyyətlərəbölünür.

Local dəyişənlər
Global dəyişənlər

Sabit dəyişənlər

Static dəyişənlər

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bir şərh yazın

Müəllif Açıq 08 Yanvar 2017 in Java SE

 

İlk Java Project Netbeans ilə

Javada ilk Programim adlı bir project açırıq.

ilk once new Project>java>Java Application>” your Project name ” finish///

class açırıq. burda java kodlarımızı yazacayıq.

javada açdığımız projectin Run edilməsi(Çalışdırılması)  üçün ən azından bir main classımız olmalıdı.

main class yəni classın tək başına çalışmasini təmin edir.

bir classsın main class olmasıəüçün həmin classda

public static void main(String[] args) {}  metodun olması gərəkir.

metod nədi nə işə yarayır? yaxın dərslərdə yerləşdirəcəm inşaAllah.

source kode:

package aqil.isa;

/**
*
* @author AqilI
*/
public class MyFirstProgram {

//psvm TAB
public static void main(String[] args) {
System.out.println(“Hello Java”);
System.out.println(“My First Java Project”);
System.out.println(“Welcome my youtube canal:)”);
}

}

 
Bir şərh yazın

Müəllif Açıq 05 Dekabr 2016 in Java SE

 

Java mühütünün yaradılması

Bu yazıda java proqramlaşdırmaya yenibaşlayanlar üçün mühütü nücə yaratmaq barədə yazmaq istədim.

JVM , JDK , JRE nədir?

JVM (Java Virtual Machine): Bir Java kodu çalışdığı (compile) zaman   .class uzantılı java byte kodları yaradır. Java byte kodları əməliyyat sistemində qurulu olan JVM ilə maşın kodlarına çevrilir. Bu sayede java kodları compile edildikdən sonra fərqli əməliyyat sistemlərində problemsiz olaraq çalışır. JVM sayəsində Java da tez-tez eşitdiyimiz və Javanı  Java edən “Write Once, Run Anywhere”  xüsusiyyətini istifadə edə bilməyimizdir. Hər əməliyyat sisteminin öz virtual maşını var.onuda qeyd edimki Java  əslində platform bağlı olmayan bir dil olmasına baxmayaraq  JVM bağımlı bir Programlaşdırma dilidir..

JRE (Java Runtime Edition): Bir Java proqramını   işlətmək üçün lazım olan Java kitabxanalarını və JVM-i özündə tutur.

JRE = Java kitabxanaları + JVM

JDK (Java Development Kit): Java yazdığımız kodlarını compile edib .class uzantılı kodları yaratmaq üçün  istifadə olunan java tooludur

JDK = JRE + Java Compiler

bizəJDK qurmağ lazımdıç JKD- nı buradan yükləyə  bilərsiz.

JDK öz komputerinizdə qurduqdan sora bizə IDE qurmamiz gərəkir.

  • Netbeans
  • Eclipse
  • JBuilder
  • JDeveloper
  • JCreator
  • IntelliJ

mən Netbeans və Eclipse daha çox istifadə etdiyimə görə onların necə yüklənməsini sizə görtərəcəm.

Netbeans Buradan öz komputerinizə uyğun (x86,64 bit) olanı yükləyə bilərsiz eyni zamanda Eclipse  buradan yükləyə bilərsiniz….

Netbeans quraşdırılması

 
Bir şərh yazın

Müəllif Açıq 05 Dekabr 2016 in Java SE

 

String sinifinin metodları

Öncəki dərsdə String sinifi haqqında danışmışdıq bugun isə metodlarından bəhs edəcəyik

hamsin haqında məlumat verməsəmdə əsas lazım olanlari qeyd  edəcəm

1.equlas() metodu Obyect sinifindən override edir String sinifi yəni məxsusuən equlals() metodu Obyect sinifinə aiddir.

nə iş gorur onuda öncəki     dərsdən qeyd etmisdik.

2.concat() metodu iki String tip dəyişəni birləşdirmək üçün istifadə olunurcccconcat

3.contains() metodu: Bir string içərisində axtarış əməliyyatı etməmizi təmin edir.

tatatatata

4.trim() metodu: String başındakı sonundakı tab yada boşluqları silər.

5.length() metodu: Girilən xarakterin sayını qaytarır.

6.toLowerCase() – toUpperCase() metodları: Kiçik hərf və Böyük hərf uyğunluğunu təmin edirik.

ppppppppppppp

ardı olacaq.

7.replace() Metodu tətbiq edilən string içərisində xarakter yada xarakter qruplarının dəyişdirməyi təmin edər.

8.IndexOf() Stringimizin içərisindəki hər hansı bir xarakterin hansı sırada olduğunu qaytarir. Java sıfırdan saymağa başlayır.

9.isEmpty() Stringimizin içərisindəki hər hansı bir dəyişənin boş olub olmadiğini true , false olaraq geri qaytarir.

10.hashCode() yaradilan hər obyektin haş kodunu geri qaytarir.

 

 
Bir şərh yazın

Müəllif Açıq 02 Dekabr 2016 in Java SE

 

String tip dəyişənlərin müqayisə edilməsi

String sinifi Java’da mətnlər təsvir etmək üçün istifadə edilir və bizə mətnlər üzərində müxtəlif əməliyyatlar gerçekleştdirmek  üçün köməkçi funksiyalar təklif edir. Java’da bir mətn aşağıdakı kimi təyin oluna bilər.

String myString = “Java String Sinifi”;

String sinifinin bir çox methodları vardir,yazının sonunda qeyd edecəm.

Stringlərin müqayisə edilməsi

1.“==”

str

Nəticə false:   əslində bir çox proqramçiların etdiyi yanlışlıq ortaya çıxırki niyə false?
Cavab ona görə ki bu iki name1,name2 referansların  tutduqlari dəyərlər sadəcə  eynidir ama fərqli obyektlərə  bağlanıblar ona görə cavab false olacaq.
Son olaraq  bu usulla String tip dəyişənləri müqayisə etmək duzgün deyil.

2.equals() metodu 2 Stringin  tipində olan dəyərlərin tərkiblərinin bərabərliyinə görə müqayisə edir.hər iki  Stringdə hərflərin böyük kiçik və sırasina görə müqayisə edir.

sssq

əgər    String name1 = new String(“aqil”);aaaaa

3.equalsIgnoreCase()  -eyni ilə equalsa metodu kimi çalışır sadəcə fərq böyük-kiçik hərf olmağını  nəzərə almır.

wwww

4.compareTo(): Bu metod UNICODE görə müqayisə edir.
yəni hərflərin əlifba sırasına görə müqayisə edir.
neticədə  

name1==name2 olarsa  0

name1 > name2 olarsa müsbət

name1   < name2 olarsa mənfi

sdasdas

5.compareToIgnoreCase()  compareTo() kimi çalışır sadəcə böyük kiçik hərfləri nəzərə almır.
yəni hərflərin birində böyük birində kiçik olması nəticəyə təsir etmir.

sssssssss.png

və yaxud

cccc

hər iki halda nəticə 0 oldu:

bu qədər…..

 

 

 
1 Şərh

Müəllif Açıq 02 Dekabr 2016 in Java SE

 

Login Form with database in JAVA Swing

Bugün sizə mysql ile login nümünəsini göstəəcəm.

1.ilk öncə users adinda bir table olmalidı

2.users.java adinda class

3.DBConnection (mysql)

4.LoginPage  (Jframe) login form səhifəmiz.

Table yaradiriq.

create table mydb.users (
id int AUTO_INCREMENT Primary key,
username varchar(30) ,
password varchar(30)
);

table

Users.java classimizi yaradib Construktor və get set  metodlarini yazırıq.

package aqil.isa;

/**
*
* @author AqilI
*/
public class Users {
private int id;
private String username;
private String password;

public Users() {
}

public Users(int id, String username, String password) {
this.id = id;
this.username = username;
this.password = password;
}

public int getId() {
return id;
}

public void setId(int id) {
this.id = id;
}

public String getUsername() {
return username;
}

public void setUsername(String username) {
this.username = username;
}

public String getPassword() {
return password;
}

public void setPassword(String password) {
this.password = password;
}

}

Connection classımızı yaradib login methodumuzu yaziriq.

package aqil.isa;

import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.PreparedStatement;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.SQLException;

/**
*
* @author AqilI
*/
public class DBConnection {

private Connection conn = null;
private PreparedStatement ps = null;
private ResultSet rs = null;
private String user = “root”;
private String password = “sizin şıfrəniz“;
private String url = “sizin mysqlDB url“;

public void getConnection() throws SQLException {
try {
Class.forName(“com.mysql.jdbc.Driver”);
conn = DriverManager.getConnection(url, user, password);
} catch (ClassNotFoundException cnf) {
cnf.printStackTrace();
System.out.println(“Mysql Db baglanmada xeta: ” + cnf.getMessage());
}
}

public void closedConnection() {
try {
if (conn != null) {
conn.close();
}
if (ps != null) {
ps.close();
}
} catch (Exception e) {
System.out.println(“Connection Baglanmadi! ” + e.getMessage());
e.printStackTrace();
}
}

public boolean usersLogin(String username, String password) {
Boolean b = false;
try {
getConnection();
String sql = “select * from mydb.users where username= ‘” + username + “‘ and password= ‘” + password + “‘”;
ps = conn.prepareStatement(sql);
rs = ps.executeQuery();
return rs.next();

} catch (SQLException ex) {
ex.printStackTrace();
System.out.println(“User Login xeta ” + ex.getMessage());
return false;
} finally {
closedConnection();
}

}
public static void main(String[] args) {
DBConnection db= new DBConnection();
System.out.println(db.usersLogin(“aqil“, “1234“));
}

}

//test edek gore bazaya qoşula bilirik.

// DBConnection classımızı run edirik.rsult

True qaytardi demeli metodumuz duzgun çalışır.

artıq login pəncərəmizi hazırlayib login ola bilərikş hazirlayaq.

package aqil.isa;

import java.awt.Color;
import javax.swing.JOptionPane;

/**
*
* @author AqilI
*/
public class LoginPage extends javax.swing.JFrame {
DBConnection dbc = new DBConnection();
public LoginPage() {
initComponents();
setLocationRelativeTo(this);
setTitle(“Login Page Example”);
}
@SuppressWarnings(“unchecked”)
// <editor-fold defaultstate=”collapsed” desc=”Generated Code”>
private void initComponents() {

jPanel1 = new javax.swing.JPanel();
jLabel1 = new javax.swing.JLabel();
jLabel2 = new javax.swing.JLabel();
txtUsername = new javax.swing.JTextField();
txtPassword = new javax.swing.JPasswordField();
btnLogin = new javax.swing.JButton();

setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);

jPanel1.setBackground(new java.awt.Color(91, 113, 135));

jLabel1.setFont(new java.awt.Font(“Times New Roman”, 1, 14)); // NOI18N
jLabel1.setForeground(java.awt.SystemColor.window);
jLabel1.setIcon(new javax.swing.ImageIcon(getClass().getResource(“/itmim/images/user.png”))); // NOI18N
jLabel1.setText(“Username”);

jLabel2.setFont(new java.awt.Font(“Times New Roman”, 1, 14)); // NOI18N
jLabel2.setForeground(java.awt.SystemColor.window);
jLabel2.setIcon(new javax.swing.ImageIcon(getClass().getResource(“/itmim/images/password.png”))); // NOI18N
jLabel2.setText(“Password”);

btnLogin.setFont(new java.awt.Font(“Times New Roman”, 1, 14)); // NOI18N
btnLogin.setForeground(java.awt.SystemColor.window);
btnLogin.setIcon(new javax.swing.ImageIcon(getClass().getResource(“/itmim/images/sign.png”))); // NOI18N
btnLogin.setText(“Login”);
btnLogin.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createBevelBorder(javax.swing.border.BevelBorder.RAISED));
btnLogin.setContentAreaFilled(false);
btnLogin.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
btnLoginActionPerformed(evt);
}
});

javax.swing.GroupLayout jPanel1Layout = new javax.swing.GroupLayout(jPanel1);
jPanel1.setLayout(jPanel1Layout);
jPanel1Layout.setHorizontalGroup(
jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
.addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
.addGap(97, 97, 97)
.addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
.addComponent(jLabel1, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
.addComponent(jLabel2, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE))
.addGap(38, 38, 38)
.addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING, false)
.addComponent(txtUsername, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 138, Short.MAX_VALUE)
.addComponent(txtPassword))
.addContainerGap(javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE))
.addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, jPanel1Layout.createSequentialGroup()
.addContainerGap(174, Short.MAX_VALUE)
.addComponent(btnLogin, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 128, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
.addGap(168, 168, 168))
);
jPanel1Layout.setVerticalGroup(
jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
.addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
.addGap(58, 58, 58)
.addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
.addComponent(jLabel1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 22, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
.addComponent(txtUsername, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 24, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
.addGap(18, 18, 18)
.addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING, false)
.addComponent(jLabel2, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 24, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
.addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
.addComponent(txtPassword)
.addGap(1, 1, 1)))
.addGap(18, 18, 18)
.addComponent(btnLogin, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 29, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
.addContainerGap(38, Short.MAX_VALUE))
);

jPanel1Layout.linkSize(javax.swing.SwingConstants.VERTICAL, new java.awt.Component[] {jLabel1, jLabel2});

javax.swing.GroupLayout layout = new javax.swing.GroupLayout(getContentPane());
getContentPane().setLayout(layout);
layout.setHorizontalGroup(
layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
.addComponent(jPanel1, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
);
layout.setVerticalGroup(
layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
.addComponent(jPanel1, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
);

pack();
}// </editor-fold>

private void btnLoginActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
if (dbc.usersLogin(txtUsername.getText().trim(), txtPassword.getText().trim())) {
txtUsername.setForeground(Color.GREEN);
txtPassword.setForeground(Color.GREEN);
JOptionPane.showMessageDialog(rootPane, “Your login successful!”);
} else {
JOptionPane.showMessageDialog(rootPane, “Your login failed!”);
txtUsername.setText(“”);
txtPassword.setText(“”);
}
}

public static void main(String args[]) {

java.awt.EventQueue.invokeLater(() -> {
new LoginPage().setVisible(true);
});
}

// Variables declaration – do not modify
private javax.swing.JButton btnLogin;
private javax.swing.JLabel jLabel1;
private javax.swing.JLabel jLabel2;
private javax.swing.JPanel jPanel1;
private javax.swing.JPasswordField txtPassword;
private javax.swing.JTextField txtUsername;
// End of variables declaration
}

login page görüntü.

txtuser

test edek:

 
3 Şərh

Müəllif Açıq 29 Noyabr 2016 in SWİNG

 

2. java swing insert

Əvvəli dərsimiz üzrə davam edək.
data base insert  edəcəyik.

bunun bir forma hazir edək

insert

öncə Connection classimizda insert metodunu yazaq.

public void insertExample(Example e) {
try {
connection();
String sql;
sql = “Insert into invertar.example (name,birthday,status) Values( ? ,?,?)”;

psate = conn.prepareStatement(sql);
psate.setString(1, e.getName());
psate.setDate(2, (Date) e.getBirthday());
psate.setString(3, e.getStatus());
psate.executeUpdate();
} catch (SQLException sqlex) {
System.out.println(“insert xeta : ” + sqlex.getMessage());
sqlex.printStackTrace();
} finally {
closed();
}
}

jframe insert buttonun actionuna

private void btnInsertActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {

try {
e.setName(txtName.getText());
int day = txtDate.getDate().getDate();
int mounth = txtDate.getDate().getMonth() + 1;
int year = 1900 + txtDate.getDate().getYear();
Date d = Date.valueOf(year + “-” + mounth + “-” + day);
e.setBirthday(d);
e.setStatus(“A”);
con.insertExample(e);
JOptionPane.showMessageDialog(rootPane, “Informasions Insert Data Base!”);

}

 

 

 
Bir şərh yazın

Müəllif Açıq 27 Noyabr 2016 in SWİNG

 
 
%d bloqqer bunu bəyənir: