RSS

Show confirm dialog before closing JFrame – JAVA

bu yazıda programdan çıxmaq istəyəndə yada səhvən çıxış etdiyimiz zaman bəzən istəmirik çıxış olsun işimiz yarıda qalmasın
bunun zamanJframe çıxış etdiyimiz zaman təsdiqləyici mesaj verməsi yaxşı ola  ki olsun.
bunun üçün
Jframe Konstruktor hissəsinə aşağıdakı kodu yazırıq.
public Test(java.awt.Frame parent, boolean modal) {

initComponents();
this.setDefaultCloseOperation(JFrame.DO_NOTHING_ON_CLOSE); 
this.addWindowListener(new WindowAdapter() {
@Override
public void windowClosing(WindowEvent e) {
int x = JOptionPane.showConfirmDialog(rootPane, “Are you sure you want to exit?”, “Close”,
JOptionPane.YES_NO_OPTION, JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
if (x == JOptionPane.YES_OPTION) {
// e.getWindow().dispose();
System.exit(0); 
}
}
});
}

burda this.addWindowListener(new WindowAdapter()-ni yazandan sonra windowsClosing methodunu  Override edirik və kodumuzu methodumuza yazırıq.
burda bir məsələni qeyd edim bunu mütləq deyil konstruktora yazmaq yəni menu və buttonun actionunada yaza bilərik.
kodun içində 2 sətr-də deyim.

e.getWindow().dispose(); – bu kod deyək ki siz cədvəlinizdə bir sətr seçib nəyisə dəyişdiz və save edəndən sonra close edirsiz ki evvəlki səhifəyə qayıtmaq üçün ,bu zaman dispose() edirsiz.

ama əgər ümumiyyəylə sistemdən çıxmaq istəsəz System.exit(0);

dispose()-edəndə Jframe bağlanır ama arxa tərəfdə çalışır bunu siz  görmürsüz
System.exit(0); -isə həmin arxa planda çalışmanıda stop edir belə deyək.
System.exit(0); ümumiyyətlə sistemdən çıxış edir.

dispose();- səhifələr arası geri dönüş kimidə başa düşmək olar.

bunlardan öncə Jframe this.setDefaultCloseOperation(JFrame.DO_NOTHING_ON_CLOSE);

etməyiniz mütləqdir..

2017-04-21_103711

bu qədər….

 
1 Şərh

Müəllif Açıq 21 Aprel 2017 in SWİNG

 

How to Set Jtextfield Numeric Only in Java Swing Programing

qısa aradan sonra yazılarımıza davam etmək qərarına gəldim.
bu yazıda java swing-də textfieldimizin ancaq number (yəni rəqəm) tiplərinin daxil edilməsini göztərmək istəyirəm.

ama onu deyim mən elə edəcəm ki həmdə . (nöqtə) daxil eləmək olsun yəni ki double (Float) dəyərlərinidə daxil eləmək olsun.
bunun üçün textfiledimizin üstünə sağ düyməni tıklayıb key events -> key-> keyPress actionuna aşağıdakı kodu yazırıq.
private void txtTotalProjectCostKeyPressed(java.awt.event.KeyEvent evt) {
String value = txtTotalProjectCost.getText(); (dəyərini götürürük)
int l = value.length();
System.out.println(evt.getKeyCode());
if ((evt.getKeyChar() >= ‘0’ && evt.getKeyChar() <= ‘9’) || evt.getKeyCode() == ‘.’ || evt.getKeyCode() == 8 || evt.getKeyCode() == 127 || evt.getKeyCode() == 37 || evt.getKeyCode() == 39) {
txtTotalProjectCost.setEditable(true); 

} else {
txtTotalProjectCost.setEditable(false);

}
}

programı çalışdırıb görərik ki  0…9   və .  daxil etsək true ama digər simvol daxil etsək false olur və daxil etmək olmur..
bugünlük bu qədər…..

 

 
Bir şərh yazın

Müəllif Açıq 21 Aprel 2017 in SWİNG

 

Java’da Dəyişənlər.

Dəyişənlərə – hanballar deyəbilərik.əgər bir yerdə hanbal yoxdursa  orda  iş getməz. bir şirkətdə əgər hamısı müdirlərdirsə orda iş getməz .
dəyişənlərdə bütün programlaşdirma dillərində bu funksiyanı yerinə yetirirlər

javanin standartlari və məcburiyyətləri diyə birşey var

dəuyişən adlarinin kişik hərflə yazılması,Class adlarinin böyük hərflə başlaması vəs bunlar standartlaridir.

böyük kiçik hərflərin nəzərə alinmasi isə məcburiyyətləridir. “this” kəliməsini “This” kimi yazsaq xəta alarıq.

Obyekt yönümlü proqramlaşdırma dillərində, ümumi olaraq, hər sinif bir məlumat tipidir, hər məlumatların tipi bir sinifdir. Javada da bu ümumi qaydaya uyğundur.

Java dilində məlumatların tiplərini üç əsas qrupa bölmək olar.

Primitive  tipləri

Referans tipləri

Null tipi

1.Primitive tiplər

Tam sayi tipləri : byte, short,int,long ,char   ,
Kesirli sayı tipləri:float,double,

Məntıki  tipi: boolean.

2017-01-08_230921

2.Referans Tiplər

Wrapper  classlari

Javanin Classları (Object, String,Array,İnterface)

Öz Classlarimiz

3.Null Tip

null

əsas məsələ Referans və Primitive tiplərin fərqləri nədir?

Primirive tiplər sadəcə dəyər daşiyirlar
Referans  tiplər  həm dəyər daşıyarlar həmdə iş görərlər
Primirive tiplər kiçik hərflə yazilir

Referans  tiplər böyuk hərflə yazılır

əgər bir tipin metodu varsa o Referans  tipdir

əgər bir tipin metodu yoxdursa o Primitive.

Primirive tiplər  Referans  tiplərin işini görə bilməzlər ama əksi mümkündür.

int   a = 5;   int dəyişənin tipi , a  dəyişənin adı,  5 dəyişənin dəyəri.. (Primirive tip)

String fullName= ” Aqil Isa”;   (Referans  tip)

Primirive tiplərin obtyektini yaratmaq olmur  ama əgər massivolarsa yaratmaq olar

Referans  tiplərin obyektini yaratmaq olur.

Primitive tipləri Referans   tiplərə çevirən classa wrapper class;lari deyilir.

2017-01-08_231441

javada dəyişənlər bir neçə xususiyyətlərəbölünür.

Local dəyişənlər
Global dəyişənlər

Sabit dəyişənlər

Static dəyişənlər

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bir şərh yazın

Müəllif Açıq 08 Yanvar 2017 in Java SE

 

İlk Java Project Netbeans ilə

Javada ilk Programim adlı bir project açırıq.

ilk once new Project>java>Java Application>” your Project name ” finish///

class açırıq. burda java kodlarımızı yazacayıq.

javada açdığımız projectin Run edilməsi(Çalışdırılması)  üçün ən azından bir main classımız olmalıdı.

main class yəni classın tək başına çalışmasini təmin edir.

bir classsın main class olmasıəüçün həmin classda

public static void main(String[] args) {}  metodun olması gərəkir.

metod nədi nə işə yarayır? yaxın dərslərdə yerləşdirəcəm inşaAllah.

source kode:

package aqil.isa;

/**
*
* @author AqilI
*/
public class MyFirstProgram {

//psvm TAB
public static void main(String[] args) {
System.out.println(“Hello Java”);
System.out.println(“My First Java Project”);
System.out.println(“Welcome my youtube canal:)”);
}

}

 
Bir şərh yazın

Müəllif Açıq 05 Dekabr 2016 in Java SE

 

Java mühütünün yaradılması

Bu yazıda java proqramlaşdırmaya yenibaşlayanlar üçün mühütü nücə yaratmaq barədə yazmaq istədim.

JVM , JDK , JRE nədir?

JVM (Java Virtual Machine): Bir Java kodu çalışdığı (compile) zaman   .class uzantılı java byte kodları yaradır. Java byte kodları əməliyyat sistemində qurulu olan JVM ilə maşın kodlarına çevrilir. Bu sayede java kodları compile edildikdən sonra fərqli əməliyyat sistemlərində problemsiz olaraq çalışır. JVM sayəsində Java da tez-tez eşitdiyimiz və Javanı  Java edən “Write Once, Run Anywhere”  xüsusiyyətini istifadə edə bilməyimizdir. Hər əməliyyat sisteminin öz virtual maşını var.onuda qeyd edimki Java  əslində platform bağlı olmayan bir dil olmasına baxmayaraq  JVM bağımlı bir Programlaşdırma dilidir..

JRE (Java Runtime Edition): Bir Java proqramını   işlətmək üçün lazım olan Java kitabxanalarını və JVM-i özündə tutur.

JRE = Java kitabxanaları + JVM

JDK (Java Development Kit): Java yazdığımız kodlarını compile edib .class uzantılı kodları yaratmaq üçün  istifadə olunan java tooludur

JDK = JRE + Java Compiler

bizəJDK qurmağ lazımdıç JKD- nı buradan yükləyə  bilərsiz.

JDK öz komputerinizdə qurduqdan sora bizə IDE qurmamiz gərəkir.

  • Netbeans
  • Eclipse
  • JBuilder
  • JDeveloper
  • JCreator
  • IntelliJ

mən Netbeans və Eclipse daha çox istifadə etdiyimə görə onların necə yüklənməsini sizə görtərəcəm.

Netbeans Buradan öz komputerinizə uyğun (x86,64 bit) olanı yükləyə bilərsiz eyni zamanda Eclipse  buradan yükləyə bilərsiniz….

Netbeans quraşdırılması

 
Bir şərh yazın

Müəllif Açıq 05 Dekabr 2016 in Java SE

 

String sinifinin metodları

Öncəki dərsdə String sinifi haqqında danışmışdıq bugun isə metodlarından bəhs edəcəyik

hamsin haqında məlumat verməsəmdə əsas lazım olanlari qeyd  edəcəm

1.equlas() metodu Obyect sinifindən override edir String sinifi yəni məxsusuən equlals() metodu Obyect sinifinə aiddir.

nə iş gorur onuda öncəki     dərsdən qeyd etmisdik.

2.concat() metodu iki String tip dəyişəni birləşdirmək üçün istifadə olunurcccconcat

3.contains() metodu: Bir string içərisində axtarış əməliyyatı etməmizi təmin edir.

tatatatata

4.trim() metodu: String başındakı sonundakı tab yada boşluqları silər.

5.length() metodu: Girilən xarakterin sayını qaytarır.

6.toLowerCase() – toUpperCase() metodları: Kiçik hərf və Böyük hərf uyğunluğunu təmin edirik.

ppppppppppppp

ardı olacaq.

7.replace() Metodu tətbiq edilən string içərisində xarakter yada xarakter qruplarının dəyişdirməyi təmin edər.

8.IndexOf() Stringimizin içərisindəki hər hansı bir xarakterin hansı sırada olduğunu qaytarir. Java sıfırdan saymağa başlayır.

9.isEmpty() Stringimizin içərisindəki hər hansı bir dəyişənin boş olub olmadiğini true , false olaraq geri qaytarir.

10.hashCode() yaradilan hər obyektin haş kodunu geri qaytarir.

 

 
Bir şərh yazın

Müəllif Açıq 02 Dekabr 2016 in Java SE

 

String tip dəyişənlərin müqayisə edilməsi

String sinifi Java’da mətnlər təsvir etmək üçün istifadə edilir və bizə mətnlər üzərində müxtəlif əməliyyatlar gerçekleştdirmek  üçün köməkçi funksiyalar təklif edir. Java’da bir mətn aşağıdakı kimi təyin oluna bilər.

String myString = “Java String Sinifi”;

String sinifinin bir çox methodları vardir,yazının sonunda qeyd edecəm.

Stringlərin müqayisə edilməsi

1.“==”

str

Nəticə false:   əslində bir çox proqramçiların etdiyi yanlışlıq ortaya çıxırki niyə false?
Cavab ona görə ki bu iki name1,name2 referansların  tutduqlari dəyərlər sadəcə  eynidir ama fərqli obyektlərə  bağlanıblar ona görə cavab false olacaq.
Son olaraq  bu usulla String tip dəyişənləri müqayisə etmək duzgün deyil.

2.equals() metodu 2 Stringin  tipində olan dəyərlərin tərkiblərinin bərabərliyinə görə müqayisə edir.hər iki  Stringdə hərflərin böyük kiçik və sırasina görə müqayisə edir.

sssq

əgər    String name1 = new String(“aqil”);aaaaa

3.equalsIgnoreCase()  -eyni ilə equalsa metodu kimi çalışır sadəcə fərq böyük-kiçik hərf olmağını  nəzərə almır.

wwww

4.compareTo(): Bu metod UNICODE görə müqayisə edir.
yəni hərflərin əlifba sırasına görə müqayisə edir.
neticədə  

name1==name2 olarsa  0

name1 > name2 olarsa müsbət

name1   < name2 olarsa mənfi

sdasdas

5.compareToIgnoreCase()  compareTo() kimi çalışır sadəcə böyük kiçik hərfləri nəzərə almır.
yəni hərflərin birində böyük birində kiçik olması nəticəyə təsir etmir.

sssssssss.png

və yaxud

cccc

hər iki halda nəticə 0 oldu:

bu qədər…..

 

 

 
1 Şərh

Müəllif Açıq 02 Dekabr 2016 in Java SE

 
 
%d bloqqer bunu bəyənir: